INVESTORS GUIDE

FINANCIAL PLANNING

Five Reasons to Get Health Insurance for Your Child

In a country where around 75% of people pay for medical expenses from their own pockets, health insurance for children is...

Understand How Mutual Funds are Taxed

Mutual funds are a helpful investment vehicle for wealth creation and income generation. However, the gains from mutual fund investments are taxed...

ആദായ നികുതി റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യുന്നതിനായി ഏതു ഫോം ഉപയോഗിക്കണം?

വ്യക്തികളുടെ ഇന്‍കം ടാക്സ് റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂലൈ 31 ആണെങ്കിലും മുന്‍കാലങ്ങളില്‍ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് കൂടുതല്‍ സമയം അനുവദിച്ചു തരാറുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചു പേരെങ്കിലും...

Health insurance for senior citizens

they are more prone to illnesses and health problems than the younger generation. If you have an elderly family member to care...

ഒന്നു ശ്രദ്ധിക്കാം; നിക്ഷേപം മികച്ചതാക്കാം

ഓഹരി വിപണി അതിന്‍റെ എക്കാലത്തെയും ഉന്നതിയില്‍ നില്‍ക്കുന്ന സമയമാണിത്. കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയുടെ തുടക്കത്തില്‍ ഉണ്ടായ തകര്‍ച്ചയില്‍ നിന്നുമുള്ള വിപണിയുടെ തിരിച്ചുവരവ് തീര്‍ച്ചയായും എല്ലാ കണക്കുകൂട്ടലുകളെയും തെറ്റിക്കുന്ന രീതിയില്‍ ആയിരുന്നു....

ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷയുടെ പ്രധാന്യം

ആരോഗ്യ ചികിത്സാ കാര്യങ്ങളില്‍ മുന്‍നിരയിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് കേരളം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ധാരാളം ഹോസ്പിറ്റലുകളും നൂതന ചികിത്സ രീതികളും നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. എന്നാല്‍ ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങള്‍ ഉപയോഗപ്രദമാക്കാന്‍ എത്ര ശതമാനം...

Geojit Spotlight

Latest Video

GEOJIT INSIGHTS

All about ETFs

Exchange Trade Funds or ETFs came into existence in the early 90s, and was primarily intended to...

Add a touch of gold to your portfolio

Buying gold on Akshaya Tritiya is considered auspicious as it is believed to bring prosperity and good luck. People buy gold in...

The sprint ends but marathon begins

An important lesson from stock market history is that a sharp crash is followed, more often than not, by a sharp rebound....

FII selling opens opportunity to investors

A major factor that pulled the market down by around 10 percent from the peak has been the relentless selling by FIIs....

Metaverse

The concept of colour In a docuseries by National Geographic, named “Welcome to Earth”, American actor Will Smith is...

The investments challenge

Investment conditions in India continue to remain muted. Data point towards an unattractive Investment climate, unenthusiastic investment intentions and unimpressive investment outcomes. Claims...

OUR PRODUCTS

How to Select a Good IPO?

The IPO buzz in the financial world may have caught your attention, but what is an IPO and what benefits does it...

Geojit in the News

ഈ കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ നികുതി നഷ്ടം കുറയ്ക്കാം

സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ആരംഭിക്കുന്ന ഏപ്രില്‍ മാസം എല്ലാവരും ആദായ നികുതിയിളവിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പ്ലാന്‍ ചെയ്തു ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. അതനുസരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ അവരവര്‍ ജോലി എടുക്കുന്ന ഇടങ്ങളില്‍ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും.എന്നാല്‍ അന്ന്...

Natural gas prices under pressure on higher output and weak demand

Natural gas prices remain under pressure weighed down by record production, high inventory levels, and worries over industrial and heating demand.

What is theme-based investment? What are its benefits – Explained

In a vigorously growing Indian economy, there is a considerable degree of confidence that an equity investment in India stands a strong...

LATEST ARTICLES

ഈ കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ നികുതി നഷ്ടം കുറയ്ക്കാം

സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ആരംഭിക്കുന്ന ഏപ്രില്‍ മാസം എല്ലാവരും ആദായ നികുതിയിളവിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പ്ലാന്‍ ചെയ്തു ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. അതനുസരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ അവരവര്‍ ജോലി എടുക്കുന്ന ഇടങ്ങളില്‍ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും.എന്നാല്‍ അന്ന്...

Natural gas prices under pressure on higher output and weak demand

Natural gas prices remain under pressure weighed down by record production, high inventory levels, and worries over industrial and heating demand.

What is theme-based investment? What are its benefits – Explained

In a vigorously growing Indian economy, there is a considerable degree of confidence that an equity investment in India stands a strong...

Be patient, invest systematically

Samvat 2079 ended on 10th November with 10.5 percent gains for the Nifty. The highlight of the year...

Samvat 2080: ‘Indian economy poised for investment in equity, bonds and gold’

Samvat 2079 belonged to mid and smallcap stocks. The performance of the Nifty Midcap100 and NiftySmallcap100 index has been strong at 32%...

OTHER LANGUAGES

സമാവത് 2080: മുഹൂർത്ത വ്യാപാരത്തിൽ എത്ര ഓഹരി വാങ്ങണം?

1957 മുതലാണ് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചില്‍ ദീപാവലിയോട് അനുബന്ധിച്ച് മുഹൂര്‍ത്ത വ്യാപാരം പ്രത്യേക സെഷനായി തന്നെ ആരംഭിച്ചത്. 66 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറവും മുഹൂര്‍ത്ത വ്യാപാരത്തില്‍ നിക്ഷേപകരുടെ പങ്കാളിത്തം വര്‍ദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സമാവത് വര്‍ഷമനുസരിച്ചുള്ള...

വായ്പ എടുത്താല്‍ മാത്രം പോരാ തിരിച്ചടവ് കൂടി പ്ലാന്‍ ചെയ്യണം

കടബാധ്യത എല്ലാവര്‍ക്കും മാനസിക സംഘര്‍ഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ.് ഇന്ന് വിവിധതരം വായ്പകള്‍ കിട്ടാന്‍ വളരെ എളുപ്പമാണ.്

ജീവിതത്തില്‍ കൊണ്ടുവരാം സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം

വരുമാനം ഏത് രീതിയില്‍ ലഭിക്കുന്നതുമാകട്ടെ അത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതിലാണ് കാര്യം. വരുമാനത്തിന്‍റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍ ജീവിത നിലവാരത്തില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിലും അതിന്‍റെ ശരിയായ വിനിയോഗമാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാമ്പത്തിക...

വരുമാനമുണ്ടായിട്ടും സമ്പാദൃമൊന്നുമില്ലേ?

വരുമാനമുണ്ടായിട്ടും നിക്ഷേപിക്കാന്‍ സാധിക്കാത്തവരോ അല്ലെങ്കില്‍ തങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിന് ഉയര്‍ന്ന വളര്‍ച്ച കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരും ധാരാളമുണ്ട.് വരുമാനത്തില്‍ നിന്ന് നിക്ഷേപിക്കാന്‍ സാധിക്കാത്തത് വ്യക്തമായ ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ പ്ലാന്‍ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. വരുമാനത്തിനനുസരിച്ച്...

Recent Comments

0:00
0:00